Sporten en faciliteiten

Tennis
Bridge
Squash
Chalet
Biljart
G-Sport
 
 

Contact

Zevenbergen
 

Antwerpsesteenweg 493, 2500 Lier

Tel: 03 480.40.40

Email: info@zevenbergensport.be

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
 

Over ons

Archief

Privacy policy

Foto's

Veertig jaar geleden startte de Zevenbergse successtory toen enkele tennissers de koppen bij elkaar staken om een oplossing te zoeken voor de archaïsche toestanden waarin zij hun sport moesten beoefenen. Zij speelden toen op de twee banen van Tennisclub Lyra, onderafdeling van T.S.V. Lyra, vlak naast de steenweg Lier-Mechelen. De vrij eenvoudige en weinig comfortabele sanitaire installaties en de nood aan een eigen clubhuis waren bijkomende stimulansen om de plannen te concretiseren.

Zeven moedigen schraapten wat spaarcenten bij elkaar en kochten op 12 februari 1969 een stuk brakke beemd van ongeveer een halve hectare, gelegen aan de restanten van het "Papegaaienbos", naast de nieuwe Lierse wijk "Zevenbergen". Na de klassieke perikelen met de bouwaanvragen werd in de zomer van 1970 gestart met de aanleg van een primitieve toegangsweg en in juli 1970 met de bouw van een ruim clubhuis met bijbehorende woning en vijf tennisbanen.

Intussen werd in het voorjaar 1970 een samenwerkende (nu coöperatieve) vennootschap "Sportvereniging Zevenbergen Lier" opgericht met aanvankelijk negentien aandeelhouders, die al vlug aangroeiden tot een dertigtal en bij de verdere uitbreiding tot een negentigtal, waarvan er nu nog een zestigtal overgebleven zijn. Zevenbergen is dus, in tegenstelling met vele andere dergelijke sportcomplexen, eigendom van velen.

Na enkele stroeve contacten met het toenmalige conservatieve hoofdbestuur van de vzw T.S.V. Lyra werd naast de vennootschap in het najaar 1970 ook een vereniging zonder winstoogmerk "Tennisclub Zevenbergen Lier" opgericht. Bij de start van het eerste zomerseizoen in het voorjaar 1971 bleek dat de initiatiefnemers hadden gekozen voor de juiste tijd, de juiste naam en de juiste geografische inplanting. Het eerste seizoen werd immers afgesloten met 320 leden: 213 seniores en 107 jongeren. Vanaf dat ogenblik is het woord "succes" eigenlijk nooit weggeweest uit de geschiedenis van het centrum.