Krantenknipsels:


Tijdens een uurtje opruimen in het secretariaat deden wij Indiana Jones-gewijs een belangrijke archeologische vonst, namelijk een persmap met krantenartikels uit de beginjaren van de club, samengesteld door ere-voorzitter Wim Vermylen. Teneinde deze te bewaren voor het nageslacht hebben we alles ingescand. 
Volgende jaren zijn te raadplegen:

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1980

1981

1982

2017

De Papegaai:
In 2009 vloog hij niet meer uit, maar via onze site kan je volgende edities nog raadplegen:

Juni 2008

September 2008

December 2008

Archief