Bridge

Deze denksport heeft ook zijn plaats op Zevenbergen. Dit befaamde kaartspel wordt beoefend in clubverband en de organisatie ervan werd ondergebracht binnen de nieuw opgerichte vzw Bridgeclub Zevenbergen 

De klassieke clubavond valt op maandagavond en de lessenreeksen worden gegeven volgens de mogelijkheden van het ogenblik. Dit laatste geldt ook voor bijzondere ontmoetingen. De lokalen staan trouwens altijd ter beschikking van leden en andere liefhebbers voor een meer beperkte kaartavond of -namiddag.

De leden betalen een jaarlijkse bijdrage en een bijdrage per clubavond. Elke clubavond wordt afgesloten met een prijsuitreiking.

 

Voor verdere info, ga naar de eigen site